Politica de confidențialitate

BROȘURĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

I. Datele operatorului de date:

Nume companie: SC MAMIAPREST SRL

Sediu: Aleea Trei ape nr 2, Resita

Nr. de înregistrare la Reg. Com.: RO 5177535

Contact e-mail: fotoexpres@mamiaprest.ro

Nr. telefon: 0728970436

II. Dispoziții generale

Noi la MAMIAPREST respectăm viața privată a clienților, utilizatorilor serviciilor noștri, precum și celor care sunt interesați de serviciile noastre, și celelalte persoane din fotografii (denumiți în continuare: Persoane implicate). Toate datele cu caracter personal furnizate de Persoanele implicate servesc la îmbunătățirea ofertelor/serviciilor noastre. Protecția și securitatea datelor cu caracter personal ale Persoanelor implicate au importanță deosebită pentru MAMIAPREST. MAMIAPREST tratează cu prioritate protecția datelor cu caracter personale ale Persoanelor implicate prin tot procesul comercial. Colegii noștri au obligația de a păstra caracterul personal (confidențialitatea) datelor personale, precum și de a respecta prevederile legale pentru protecția datelor.

Prezenta Broșură privind protecția datelor conține, conform art. 13 al GDPR, care dintre datele cu caracter personal ale Persoanelor implicate vor fi înregistrate în cadrul vizitei paginii noastre web, în cadrul utilizării serviciului nostru foto online, precum și în ce fel vor fi utilizate datele colectate. Prezenta Broșură privind protecția datelor nu produce efecte asupra serviciile și gestionarea datelor paginilor web pentru care există referințe pe pagina noastră web. În cazul serviciilor menționate anterior, vor prevala dispozițiile broșurii privind protecția datelor a părților terțe care operează paginile respective, iar MAMIAPREST nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru gestionările de date ale paginilor menționate.

III. Gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personale ale Persoanelor implicate

În cazul în care Persoana implicată vizitează pagina noastră, furnizorul nostru de servicii web colectează și stochează temporar, conform setărilor implicite de navigare, anumite date cu caracter personal ale Persoanelor implicate, ca de exemplu: adresa IP, software-ul de încărcare utilizat pentru plasarea comenzii (ActiveX, Flash, Java etc.), Session_ID-ul necesar pentru identificarea gestionarea contactului, precum și data și ora exactă a vizitei site-ului nostru. Conform prevederilor legale, aceste date cu caracter personal vor fi șterse din arhivă după terminarea utilizării paginii. Pe lângă prevederile de mai sus, datele cu caracter personal vor fi păstrate (stocate) doar în cazul în care Persoana implicată le furnizează din propria voință, individual, de ex. în cadrul înregistrării pe site-ul web, plasării comenzii sau a gestionării aferente comenzii, pentru o competiție (concurență) sau competiție online.

După terminarea (realizarea) și livrarea comenzii, fotografiile Persoanelor implicate vor fi păstrate în producție timp de 6 săptămâni pentru a putea prelucra (gestiona) eventualele reclamații sau comenzi ulterioare. În urma acestei perioade, fotografiile vor fi șterse definitiv (irevocabil).

IV. Transferul datelor

Datele sensibile, cum ar fi cele de înregistrare, parola, datele de adresă, informațiile privind metoda de plată, datele cardului bancar/ de credit sau datele de facturare aferente debitărilor directe vor fi transferate în mod exclusiv prin conexiuni criptate (HTTPS / SSL) și vor fi stocate în mod exclusiv pe servere securizate.

Pentru prelucrarea/desfășurarea plăților, predăm (transferăm) datele de plată necesară instituției de credit plătitoare, și dacă este cazul furnizorului nostru de servicii de plată sau a furnizorului de servicii de plată alese de Persoana implicată în cadrul comenzii.

Transferul datelor cu caracter personal către instituții de stat se va efectua doar în cadrul prevederilor legale obligatorii. Datele personale ale Persoanelor implicate nu vor fi divulgate (declasificate) persoanelor terțe (private) decât cu acordul expres al acestora.

V. Principiul limitării scopului

Datele cu caracter personal furnizate de către Persoanele implicate vor fi folosite pentru îndeplinirea și prelucrarea comenzilor. Datele cu caracter personal ale Persoanelor implicate for fi utilizate conform legislației de protecție a datelor curente, în mod exclusiv cu scop legat de prelucrarea datelor și pentru protejarea intereselor legitime de afaceri, în special pentru administrarea tehnică a paginilor web. Utilizăm datele cu caracter personal ale Persoanelor implicate pentru sondaje de opinie publică, și în scopuri de marketing doar în cazul în care Persoana implicată și-a dat consimțământul în prealabil, cu condiția că Persoana implicate are dreptul de a-și revoca oricând consimțământul.

VI. Prelucrarea datelor

Pentru asigurarea serviciilor sale, MAMIAPREST mandatează procesori de date (alte companii sau persoane fizice) pentru a realiza aceste sarcini, de exemplu pentru ambalarea, transportarea și livrarea produselor (articolelor). Acești procesori de date au acces la datele cu caracter personal necesare îndeplinirii sarcinilor lor. Procesorii pot utiliza datele cu caracter personal exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Procesorii de date trebuie să efectueze gestionarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor implicate într-un mod care, prin aplicarea măsurilor tehnice și/sau organizatorice, asigură siguranța adecvată a datelor cu caracter personal, precum și protecția lor împotriva gestionării, pierderii, ștergerii sau daunelor ilicite ale datelor. Pentru acest scop, în cadrul relației contractuale cu procesorii de date, MAMIAPREST acordă atenție sporită respectării prevederilor de protecție a datelor și de confidențialitate, și verifică munca procesorilor de date. Procesorii de date nu iau decizii autonome, au dreptul de a proceda exclusiv în baza contractelor încheiate cu MAMIAPREST și instrucțiunile primite de acesta.

MAMIAPREST utilizează serviciile a următorilor procesori de date:

Curier:

Cargus S.R.L.

Sediu central:
str. 11 Iunie, nr. 14, sector 4, București, România
Cod poștal: 040172
CUI: RO3541906
RC: J40/4892/2022

VIII. Buletin informativ

În cazul în care Persoana implicată se înscrie și se abonează la buletinul nostru informativ, utilizăm adresa de e-mail a sa, până în momentul în care Persoana implicată se dezabonează. Dezabonarea de la buletinul informativ este posibilă oricând, printr-un link al buletinului care deservește acest scop. Conform prevederilor de protecție a datelor în vigoare, Persoanele implicate au dreptul de a solicita informații despre datele lor stocate, în mod gratis, și au dreptul la solicitarea corectării, blocării și ștergerii datelor lor.

IX. Utilizarea cookie-urilor

Pentru a face pagina noastră web mai atractivă (pentru vizitatori) și pentru a face posibile unele funcții, utilizăm așa-numite ookie-uri pe unele pagini. Acestea sut niște fișiere cu texte, descărcate pe calculatorul utilizatorului paginii. O parte din cookie-urile utilizate de noi sunt șterse automat după terminarea sesiunii de navigare, adică după închiderea browser-ului (acestea sunt așa-numite cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe calculator și ne permite nouă sau firmelor partenere să recunoască browser-ul utilizatorului cu ocazia următoarei vizite (cookie-uri permanente). Prelucrarea datelor este bazată pe art. 6 alin. (1) lit. a) și f) al GDPR. Vă puteți seta browser-ul să vă informeze despre descărcarea cookie-urilor, sau să excludă acceptarea cookie-urilor în unele cazuri sau în general. Lipsa acceptării cookie-urilor poate limita funcțiunile.

Colectarea de date anonime de utilizatori

Mai multe informații despre condițiile de utilizare și protecția datelor pot fi vizualizate aici:

Google Inc.: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

X. Securitatea gestionării datelor

MAMIAPREST asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, precum și protecția acestora împotriva gestionării, pierderii accidentale, ștergerii sau daunelor ilicite prin implementarea unor măsuri tehnice și/sau organizatorice potrivite. Procedurile noastre de securitate sun întotdeauna verificate pentru a urma dezvoltările tehnologice.

XI. Drepturile Persoanelor implicate

Conform prevederilor GDPR, Persoana implicată are următoarele drepturi aferente datelor sale cu caracter personal:

1. Dreptul la acces al Persoanei implicate (dreptul la informații)

Are dreptul de a solicita informații despre desfășurarea prelucrării datelor sale cu caracter personal (dacă sunt sau nu prelucrate). În cazul în care sunt prelucrare, are dreptul de a solicita informațiile prevăzute în art. 15 al GDPR.

2. Dreptul la corectare și ștergere

Are dreptul de a solicita corectarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte/incorecte, și dacă este cazul, să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete.

Are dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor sale cu caracter personal, cu condiția că există vreuna din motivele prezentate în art. 17 al GDPR – de exemplu dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate inițial.

3. Dreptul la limitarea prelucrării datelor

Are dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor, în cazul în care există condițiile prevăzute de art. 18 al GDPR – de exemplu dacă a avut obiecție împotriva prelucrării datelor, pe perioada unei eventuale verificări.

4. Dreptul la portabilitatea datelor

În cazuri determinate, prezentate în art. 20 al GDPR, are dreptul de a-și primi datele cu caracter personal într-un format structurat, răspândit și citibil în format electronic, precum și de a transmite aceste date persoanelor terțe.

5. Dreptul la obiecție

Din motive legate de propria situație, are drept de obiecție împotriva prelucrării datelor, în baza art. 6 alin. 1 pct. f) al GDPR (prelucrarea datelor aferentă păstrării intereselor legitime). Nu îi vom prelucra datele cu caracter personal în continuare, cu excepția cazurilor în care există motive legitime demonstrabile cu caracter obligatoriu, prioritare față de interesele, drepturile și libertățile Persoanei implicate, sau care sunt legate de prezentarea, validarea sau protecția unor revendicări legale.

XII. Dreptul la remediere, informații cu privire la remediere

În cazul în care Persoana implicată consideră că MAMIAPREST i-a încălcat vreuna dintre drepturile legate de protecția datelor cu caracter personal, îi cerem să ne contacteze la adresa de e-mail fotoexpres@mamiaprest.ro, pentru a putea remedia eventuala încălcare de drept.

Remediere prin instanță:

În cazul încălcării drepturilor Persoanei implicate, aceasta poate iniția o acțiune în instanță împotriva MAMIAPREST. Instanța va trata cazul cu prioritate. Soluționarea procesului intră în sfera de competență a instanței. Procesul poate fi inițiat – conform alegerii Persoanei implicate – și la instanța competentă la domiciliul sau locului de reședință a Persoanei implicate.

Demersul autorității:

Persoana implicată poate face reclamație sau poate solicita informații și de la Autoritate:

Denumire: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sediu: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Email: anspdcp[at]dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211

Pagină web: http://www.dataprotection.ro/

Ofițer de protecția datelor

Dacă aveți întrebări adiționale legate de protecția datelor, vă rugăm să ne contactați pe una dintre adresele enumerate mai jos:

Contact e-mail: fotoexpres@mamiaprest.ro